Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. JoGo Logistics draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een zorgvuldige wijze, die in overeenstemming is met de voorwaarden welke de GDPR/AVG aan ons stelt.

Privacy- en Cookiebeleid

Waarom we gegevens nodig hebben

JoGo Logistics verwerkt persoonsgegevens van klanten, in het kader van de behandelovereenkomsten die wij met u sluiten, indien u bij ons een bestelling plaatst. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat we onze website goed functioneert en om deze te beschermen.

Delen met anderen

JoGo Logistics deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit JoGo Logistics een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. JoGo Logistics is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JoGo Logistics verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 
Nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
  • IP adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Website bezoekers
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Hoe lang we gegevens bewaren

JoGo Logistics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over JoGo Logistics. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een mail te sturen aan info@jogologistics.com.

Cookies en soortgelijke technieken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en analytische cookies

JoGo Logistics gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jogologistics.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. JoGo Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel, te bereiken via commission@privacycommission.be.

Beveiliging

JoGo Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste versie: 15 augustus 2020.