Expertises

Duurzaam vervoer voor al uw logistieke projecten

Logistiek transport

  • Gekoeld vervoer

    Transport van gekoelde producten via de binnenvaart: het ruim van het binnenschip fungeert als een koelmagazijn.

  • Opslag en natransport

    Als ketenregisseur doen we meer dan alleen vervoer. We zijn ook specialist in overslag op bestemming, opslag en de first en last mile.

  • Modal shift

    JoGo Logistics heeft verregaande kennis van waterwegtransport, wegtransport en overslag. Onze knowhow helpt de mobiliteit en het milieu vooruit!